tel. 511 349 932

Ogłoszenie wyników przetargu 09.11.2012

Ogłoszenie wyników przetargu na: Budowę biogazowni rolniczej o mocy 1MWe wraz z urządzeniami pomocniczymi, sieciami przesyłowymi i przyłączami na dz. nr 4/5, 19/4, 24/5, 34/1 położonych w miejscowości Wielopole.

WYNIKI PRZETARGU

----------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 06.11.2012 Zarząd Spółki podjął decyzję o zwiększeniu środków przeznaczonych na przedsięwzięcie ,, Budowa biogazowni rolniczej o mocy 1 MWe wraz z urządzeniami pomocniczymi, sieciami przesyłowymi i przyłączami na dz. nr 4/5, 19/4,24/5, 34/1 położonych w miejscowości Wielopole." do sumy 19 400 000zł netto + 23% VAT.

----------------------------------------------------------------------------------------------

W związku ze znaczną rozbieżnością pomiędzy suma przeznaczoną przez inwestora na przedsięwzięcie ,, Budowa biogazowni rolniczej o mocy 1 MWe wraz z urządzeniami pomocniczymi, sieciami przesyłowymi i przyłączami na dz. nr 4/5, 19/4,24/5, 34/1 położonych w miejscowości Wielopole.", a ofertami złożonymi przez uczestnikow postępowania przetargowego, zarząd spólki Biogazownie Małopolskie sp z.o.o. ,po konsultacjach z udziałowcami do dnia 06.11.2012r. , podejmie decyzje w sprawie unieważnienia postępowania, lub podwyższeniu środków przeznaczonych na w/w zadanie. Informacja o podjętych decyzjach zostanie ogłoszona na stronie inwestora.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Protokół z otwarcia ofert 30.10.2012

W 29.10.2012 o godzinie 10.00 w Kancelarii Prawa Gospodarczego w Tarnowie przy ulicy Mościckiego 58 nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na pn: "Budowa biogazowni rolniczej o mocy 1 MWe wraz z urządzeniami pomocniczymi, sieciami przesyłowymi i przyłączami na dz. nr 4/5, 19/4,24/5, 34/1 położonych w miejscowości Wielopole."
Poniżej zamieszczamy protokół z otwarcia ofert.

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

----------------------------------------------------------------------------------------------

Przesunięcie terminu składania ofert 24.10.2012

Przesunięcie terminu składania ofert do dnia 29.10.2012 (poniedziałek) do godziny 8.00.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Przesunięcie terminu przetargu 22.10.2012

W związku z dużą ilością wniosków o przesunięcie terminu składania ofert na pn:"Budowa biogazowni rolniczej o mocy 1 MWe wraz z urządzeniami pomocniczymi, sieciami przesyłowymi i przyłączami na dz. nr 4/5, 19/4,24/5, 34/1 położonych w miejscowości Wielopole".
Zamawiający postanawia przedłużyć czas skladania ofert do dnia
26.10.2012r.do godziny 13.00.
Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Prawa Gospodarczego w Tarnowie ul.Mościckiego 58 w dniu 29.10 2012r. o godz.10.00
Reszta warunków przetargu pozostaje bez zmian.

-------------------------------------------------------------------

Oświadczenie o zrealizowanym zamówieniu 22.10.2012

Firma Inżynieria Energetyczna Sp. z o.o. przesłała pytanie dot. postępowania pn.: "Budowa biogazowni rolniczej o mocy 1 MWe wraz z urządzeniami pomocniczymi, sieciami przesyłowymi i przyłączami na dz. nr 4/5, 19/4, 24/5, 34/1 położonych w miejscowości Wielopole".

ZAPYTANIE

 

ODPOWIEDŹ:

W odpowiedzi na państwa zapytanie w sprawie referencji dot."Budowa biogazowni rolniczej o mocy 1 MWe wraz z urządzeniami pomocniczymi, sieciami przesyłowymi i przyłączami na dz. nr 4/5, 19/4, 24/5, 34/1 położonych w miejscowości Wielopole", informujemy ,że ten warunek zostaje w dotychczasowym brzmieniu i wysokości. Załączamy wzór oświadczenia.

OŚWIADCZENIE

----------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedzi na pytania nadesłane drogą e-mailową - 18.10.2012

Na złożone drogą e-mailową zapytania nadesłane do dnia 18.10.2012 przez firmy:

-Wojskowe Zaklady Inzynieryjne S.A.
-DECO CleanEnergy
-UNISERV S.A.
-PROJPRZEM Spółka Akcyjna
-Green Power - Projekty, Ekologia Energetyka
-INSTAL BIAŁYSTOK S.A.
-Inżynieria Energetyczna Sp. z o.o.

zgodnie z zapisami protokołu ze spotkania z wykonawcami z dn.17.10.2012r.
Odpowiedzi zamieszczamy w pliku poniżej:

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

----------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedzi na pytania sformułowane podczas spotkania z wykonawcami - 18.10.2012

Na podstawie pkt. XIV ppkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania sformułowane podczas Spotkania z Wykonawcami.


ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z ZEBRANIA WYKONAWCÓW

----------------------------------------------------------------------------------------------

Protokół z zebrania wykonawców - 17.10.2012

W dniu 17 października 2012r. o godzinie 10:00 odbyło sie zebranie wykonawców w sidzibie Organizatora przetargu - Kancelarii Prawa Gospodarczego z siedzibą w Tarnowie, ul. Mościckiego 58.

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WYKONAWCÓW